Beställ 3 och få gratis frakt

Returpolicy

Returpolicy – Colour Tester
I tillägg till vad som framgår av gällande avtal med Akzo Nobel Decorative Coatings AB (”ANDC”) och AkzoNobels allmänna försäljningsvillkor gäller vad som framgår av denna Returpolicy för transportskador och returer. I händelse av motstridiga bestämmelser har gällande avtal med ANDC och AkzoNobels allmänna försäljningsvillkor företräde framför vad som framgår av denna Returpolicy.
Transportskador
Transportskador skall omgående anmärkas till berörd transportör. Returer Om leverans inte stämmer skall detta anmärkas till ANDCs kundtjänst inom 14 dagar efter leverans. Eventuell retur av produkt på kundens begäran, som ej beror på något garantibrott från ANDCs sida, skall uppfylla samtliga för retur gällande villkor och vara godkänd av ANDC. Returföljesedel som skickas till kund måste medfölja returnerat gods för att kreditering skall ske. Samtliga villkor för retur ska vara uppfyllda och produkten returneras i ursprungligt skick. Om samtliga villkor för retur ej är uppfyllda eller varan ej returneras i ursprungligt skick debiteras kunden kostnader för varuvärde samt destruktionskostnad.